Tjänstehundar i Belgien och Frankrike

tjänstehundarBelgiska vallhundar används mycket som tjänstehundar i både Belgien, och mestadels även i Frankrike. Det är inte vilka hundar som helst som kan bli tjänstehundar. Oftast krävs lång utbildning och det är oftast specifika hundraser som väljs ut till att bli tjänstehundar.

Vad används tjänstehundar till?

En tjänstehund är en brukshund som används hos bland annat polisen, räddningstjänsten och hos olika bevakningsföretag. En tjänstehund går även bra att använda inom kriminalvården, tullen och inom den militära sektorn.

En tjänstehund kan tränas till en mängd olika saker, allt beroende på aktuell situation och önskemål. Uttrycket tjänstehund står inte för vad hunden kan, utan vad den används till. Hunden kan vara en räddningshund som spårar saknade människor eller en bevakningshund som vaktar militära baser. Det är viktigt att den tilltänkta tjänstehunden får ordentlig utbildning. En tjänstehund som är räddningshund eller bevakningshund utbildas oftast hos den Svenska Brukshundsklubben, där hundarna även certifieras. Ett certifikat som tjänstehund är inte bara till för att hitta ett “jobb” till hunden, utan kan även användas som merit vid avel och utställningar. Försvarsmakten utbildar också bevakningshundar eller försvarsmaktshundar, samt specialist utbildar de även bombhundar.

Skyddshundar eller patrullhundar som används av polisen eller bevakningsföretag utbildas av hundförarna själva. Polishundtjänsten utbildar de hundförare som ska arbeta hos polisen, medan bevakningsföretag och väktare utbildar sina hundförare hos externa företag, vilket måste vara auktoriserade företag. Polisen använder även spårhundar, dessa ska utbildas på samma sätt som brukshundarna hos den Svenska Brukshundsklubben. De flesta tjänstehundarna hos polisen är utbildade i mer än en kategori. Vilket innebär att en spårhund även kan vara en jakt- och räddnings hund.

Många tjänstehundar som spårar är utbildade att spåra specifika saker. Till exempel använder tullen, polisen och kriminalvården narkotikahundar. Där hundarna på olika sätt tränas för att känna igen just narkotika preparat. Sådana hundar utbildas av Tullskolan. Andra exempel på tjänstehundar som söker är kadaverhundar och brandhärdshundar.