lantrashundarDjur som har anpassat sig till det rådande klimatet brukar oftast benämnas för lantrashundar.

Raserna gör detta genom naturligt urval, de djur som inte passar lika bra i området har inte överlevt för att kunna föröka sig där. Beroende på vilken lantras som diskuteras kan det vara olika förhållande som de har anpassat sig efter. Uttrycket lantras är inte samlat till en djursort, utan en mängd olika djur kan benämnas att vara lantraser, vilket kan innefatta en del husdjur. Till exempel har vi i Sverige allt från lantraskor och lantrasfår till lantrashundar.

Vissa raser kallas lantraser då de kan hantera terrängen och vädret, medan andra är mer anpassade efter födan i området och lyckas överleva bättra på grund av det. En stor skillnad på en lantras och en framavlad ras är ofta att lantrasen har ett mycket mer varierat utseende. Detta då de framavlade raserna avlats enligt sitt utseende, och lantraserna naturligt avlats enligt deras förmåga att överleva.

Olika sorters lantrashundar

I Sverige har vi två hundraser som anses vara lantraser, eller lantrashundar. Den Dansk/Svenska gårdshunden och gotlandsstövaren. De är de hundraser som har kommit fram i Sverige enligt vilka drag hos hundarna som är mest anpassade för överlevnad i det svenska landskapet och klimatet. Enligt Riokonventionen måste alla länder arbeta för att bevara alla sina lantraser, detta inkluderar alla lantrashundar oavsett område.

En lantrashund från ett annat land är helt olikt de lantrashundar som finns i Sverige. Detta beroende på att det råder olika klimat och omständigheter i olika länder. Till exempel är den lilla Dansk/Svenska gårdshunden mycket olik den stora belgiska vallhunden, som är en belgisk lantrashund. I Sverige kan en lantrashundar vara en gårdshund eller en jakthund, medan länder som Belgien har fyra olika varianter för en vallhund. Detta då vi har olika klimat, terräng och användningsområden för hundarna.