hunduppfödningEn kennel är där någon har en eller flera hundar som de använder för hunduppfödning. De valpar som föds upp säljs sedan vidare till intresserande djurmänniskor.

Att tänka på vid hunduppfödning

När man håller på med hunduppfödning finns där en massa saker att vara beredd på. Bland annat kommer tiken att vara dräktig i runt 63 veckor, sedan föder en genomsnittlig tik fem till 6sex valpar per kull. Beroende på ras kan det vara fler eller färre. Ju mindre en hundras är desto mindre valpar föds per kull. Till exempel får väldig små raser tre till fyra valpar, medan en stor hund kan få som mest 15 valpar, normalt brukar det dock vara cirka sju valpar som föds.

Valparna får inte lämna tiken innan de närmsta åtta veckorna. Däremot är det många som vill tinga en valp långt innan det. När en valp tingas lämnas vanligen en handpenning och valet är reserverat och kan inte säljas vidare till någon annan.

En kennel som håller på med hunduppfödning kan avla hundar för olika ändamål, vissa avlar enligt rasstandarden och försöker få så fina hundar inom rasen som möjligt. Vissa som håller på med hunduppfödning väljer att föda upp blandraser som tex spetshundar. Medan andra håller på med hunduppfödning av en och samma ras, men istället för att försöka avla faran enligt rasstandarden avlar de för specifika drag i hundens beteende. Till exempel bland jakthundar kan uppfödarna anse att det är viktigare att få fram en bra jakthund än att hålla sig till nerskrivna standarder.

När folk väljer mellan två kennlar som håller på med hunduppfödning väljer de ofta den uppfödaren som är registrerad hos den Svenska Kennel Klubben (SSK) då de anses vara mer tillförlitliga och ha bättre åtgärder när en hund får bandmask. SKK:s uppfödare måste genomgå inspektioner och har vissa förordningar från SKK som de måste följa. På det sättet vet de blivande hundägarna att allt går rätt till.