En brukshund är en hund som arbetar för, eller med sin hundförare. Där finns ett flertal olika typer av brukshundar att tillgå, några exempel är tjänstehundar, assistanshundar, draghundar eller vallhundar. Det som avgör om det är en vallhund eller inte är raserna, inte vad hunden används till.

Olika former av brukshundar

brukshundar

Tjänstehundar är de som myndigheter så som polisens eller tullen använder. Tjänstehundar är väldigt varierade brukshundar och kan vara allt från räddningshundar eller skyddshundar till narkotikahundar. De hundar som är assistanshundar används till att hjälpa människor med olika funktionsnedsättningar eller sjukdomar. Till exempel kan de vara en ledhund som hjälper blinda i samhället eller en epilepsihund som varnar sin ägare innan ett anfall. Jakthundar brukar anses vara en egen kategori jämfört med brukshundar. Men en jakthund som används för att söka fram vilt som skadats i trafiken är en brukshund. Dessa jakthundar kallas ofta för eftersökshundar.

Det viktigaste attributet som alla brukshundar ska ha är att de har en bra inlärningsförmåga och en vilja att arbeta hårt, och om de ska användas till någon form av sökning, krävs även ett bra luktsinne. De vanligaste brukshundarna är den tyska schäfern och rottweilern. Dessa raser har både en bra inlärningsförmåga och tycker om att arbeta hårt och mycket för sin hundförare. Schäfern och rottweilern är båda ganska tuffa raser, till en början var det endast sådana hundar som användes som brukshundar. Senare insåg man att hundar som inte var fullt så tuffa kunde även de användas inom denna kategori, bara inte som skyddshundar eller liknande. Därför kan idag nästa alla raser användas, så länge de har en arbetsvilja och bra inlärningsförmågan. Även bland raser som inte alls är kända för att vara brukshundar finns det hundar som passar utmärkt , så länge som ovanstående egenskaper finns att tillgå hos den aktuella hunden.